Japan: Major Destinations


Popular cities and destinations in Japan.


· Akita 6
· Fukuoka 10
· Fukushima 4
· Hachinohe 4
· Hiroshima 6
· Hokkaido - Other 9
· Japan 5
· Kagoshima 9
· Kanazawa 7
· Kobe 5
· Kyoto 14
· Lake Biwa 1
· Minami-Alps 1
· Miyazaki 1
· Mount Fuji 11
· Mount Kirishima 8
· Nagano 3
· Nagasaki 5
· Nagoya 1
· Nakatsugawa 1
· Nara 8
· Nikko 1
· Okinawa 33
· Osaka 27
· Sapporo 12
· Sendai 9
· Shizuoka City 1
· Tanegashima 1
· Tokyo 59
· Toyama 5
· Tsu 1
· Yokohama 12